Garantijos

Mūsų tinklapyje prie kiekvienos prekės aprašymo yra nurodomas gamintojo suteikiamos garantijos terminas. Nupirkus prekę, pirkėjas kartu su ja gauna sąskaitą faktūrą, vartotojo vadovą bei gamintojo nurodymus.

Prieš pradedant naudoti nusipirktą prekę, rekomenduojame perskaityti aprašymą ir vartotojo vadovą. Prekę naudokite tik pagal paskirtį, atsižvelgdami į gamintojo rekomendacijas ir nurodymus. Priešingu atveju, garantija taps negaliojančia.

Išsaugokite sąskaitą faktūrą kol nesibaigia suteiktas garantinis laikotarpis.

Dėl netinkamos prekės kokybės, išdėstant motyvuotas pretenzijas, prašome kreiptis tinklapyje nurodytu elektroniniu paštu arba raštu nurodytu adresu. Visada siekiame pirkėjo ir pardavėjo geranoriško sutarimo.

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo taisykles reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d.  įsakymas Nr. 217. Daugiau informacijos DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖSE (Valstybės žinios, 2001, Nr. 58-2105).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 3 dalies, kai yra nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

Garantija negalioja, jeigu:

  • dėl pirkėjo kaltės atsirado mechaniniai produkto pažeidimai;
  • prekė ardyta, atsukti varžteliai, nulupta apsauginė plomba;
  • prekė sugedo dėl cheminių medžiagų, žaibo, gaisro, kitų gamtos reiškinių poveikio;
  • atsirado prekės pažeidimai, į vidų patekus skysčiams, gyviems padarams;
  • prekės pažeidimai atsirado dėl elektros įtampos pokyčių, tinklų gedimų bei kitų buitinių faktorių;
  • prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
  • nesilaikoma gamintojo nurodymų bei taisyklių, išdėstytų vartotojo vadove, netinkamai ir neatsargiai transportuojant bei laikant;
  • prekė naudojama komerciniais tikslais.